(+۹۸) ۳۱- ۳۲۶۸۲۰۶۸

پکیج های موبایل


پکیج برنزی

۶۰۰هزار تومان
 • نوع قالب : انتخابی
 • فضای هاست : ۱۰۰
 • مدیریت محتوا : ندارد
 • قابلیت انتشار : ندارد
 • آموزش : دارد

پکیج نقره ای

۱.۲میلیون تومان
 • نوع قالب : انتخابی
 • فضای هاست : ۲۰۰
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قابلیت انتشار : دارد
 • آموزش : دارد

پکیج طلایی

۱.۸میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • فضای هاست : ۳۰۰
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قابلیت انتشار : دارد
 • آموزش : دارد

پکیج فروشگاه ساده

۲.۸میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • فضای هاست : ۵۰۰
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قابلیت انتشار : دارد
 • آموزش : دارد

پکیج فروشگاهی پیشرفته

۳.۵میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • فضای هاست : ۱۰۰۰
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قابلیت انتشار : دارد
 • آموزش : دارد