رایسان
(+۹۸) ۳۱- ۳۲۶۸۲۰۶۸

دامنه (Domain) چیست؟

دامنه نام وب سایت شما می باشد که از دو قسمت نام و پسوند تشکیل شده است . انتخاب پسوند اجباری می باشد و باتوجه به نوع یا محل فعالیت انتخاب می شود . پسوندها به طور کلی به سه قسمت زیر تقسیم می شوند :

  1. پسوندهای عمومی : پسوندهای عمومی عبارتند از .net , .org  و .com  که هرکدام برای فعالیت خاصی استفاده می شوند و در این بین .com بیشترین متقاضی را دارد .
  2. پسوندهای ویژه : این پسوندها برای افراد یا سازمان ها با فعالیت خاص استفاده می شود . مانند : gov – edu – pre  
  3. پسوندهای ملی : کشورهای مختلف اقدام به درخواست پسوند مخصوص با کد اختصاصی  کشور خود می کنند . این پسوندها در اختیار دولتها و مراکز رسمی مرفی شده قرار می گیرند . مانند  .ir  که پسوند اختصاصی کشور ایران می باشد .

پس از انتخاب پسوند نام دامنه مهم ترین قسمت آدرس سایت شما می باشد که این نام بین 3 الی 64 حرف است .

 

 

دامنه اختصاصی خود را ثبت نمایید

 

تعرفه دامنه ها ( Domain )

مدت زمان ثبت دامنه ( ریال )  تمدید دامنه ( ریال )   انتقال دامنه ( ریال )   نشان تجاری 
۱سال  ۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰
۱سال  ۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۰
۱سال ۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۰
۱سال ۵۵.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
۵سال ۱۳۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
۱سال  ۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰
۱سال  ۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۰
۱سال ۱.۱۳۰.۰۰۰ ۱.۱۳۰.۰۰۰ ۰