(+۹۸) ۳۱- ۳۲۶۸۲۰۶۸

فرم درخواست مشاوره
مشاوره

پکیج های موبایل


پکیج برنزی

۱.۳میلیون تومان
 • نوع قالب : انتخابی
 • فضای هاست : ۱۰۰
 • مدیریت محتوا : ندارد
 • قابلیت انتشار : ندارد
 • آموزش : دارد

پکیج نقره ای

۱.۸میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • فضای هاست : ۲۰۰
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قابلیت انتشار : دارد
 • آموزش : دارد

پکیج طلایی

۲.۸میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • فضای هاست : ۳۰۰
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قابلیت انتشار : دارد
 • آموزش : دارد

پکیج فروشگاه ساده

۳.۸میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • فضای هاست : ۵۰۰
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قابلیت انتشار : دارد
 • آموزش : دارد

پکیج فروشگاهی پیشرفته

۵.۴میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • فضای هاست : ۱۰۰۰
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قابلیت انتشار : دارد
 • آموزش : دارد