(+۹۸) ۳۱- ۳۲۶۸۲۰۶۸

فرم درخواست مشاوره
مشاوره

پکیج های پنل پیامک


پکیج حرفه ای

۳۰۰هزار تومان
 • تعرفه ارسال از 13 تومان
 • امکانات پنل 100%
 • پيامک هديه 3000پيامک
 • .

پکیج پیشرفته

۲۰۰هزار تومان
 • تعرفه پیامک از 14 تومان
 • امکانات پنل 80%
 • پيامک هديه 2000پيامک
 • .

پکیج کاربردی

۱۰۰هزار تومان
 • تعرفه پیامک از 15 تومان
 • امکانات پنل 60%
 • پيامک هديه1000پيامک
 • .

پکیج پایه

۵۰هزار تومان
 • تعرفه پیامک از 16 تومان
 • امکانات پنل 40%
 • پيامک هديه 500پيامک
 • .