(+۹۸) ۳۱- ۳۲۶۸۲۰۶۸

فرم درخواست مشاوره
مشاوره

پکیج های طراحی وب سایت


پکیج برنزی

۱.۳میلیون تومان
 • نوع قالب : انتخابی
 • دامنه سایت : ir
 • فضای هاست : ۱۰۰
 • آدرس ایمیل : ۱
 • آموزش : دارد

پکیج نقره ای

۱.۸میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • دامنه سایت : ir
 • فضای هاست : ۲۰۰
 • آدرس ایمیل : ۲
 • آموزش : دارد

پکیج طلایی

۲.۸میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • دامنه سایت : ir-com
 • فضای هاست : ۳۰۰
 • آدرس ایمیل : ۳
 • آموزش : دارد

پکیج فروشگاهی ساده

۳.۸میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • دامنه سایت : ir-com
 • فضای هاست : ۵۰۰
 • آدرس ایمیل : ۴
 • آموزش : دارد

پکیج فروشگاهی پیشرفته

۵.۴میلیون تومان
 • نوع قالب : سفارشی
 • دامنه سایت : ir-com
 • فضای هاست : ۱۰۰۰
 • آدرس ایمیل : ۵
 • آموزش : دارد