(+۹۸) ۳۱- ۳۲۶۸۲۰۶۸

فرم درخواست مشاوره
مشاوره

دامنه (Domain) چیست؟

دامنه نام وب سایت شما می باشد که از دو قسمت نام و پسوند تشکیل شده است . انتخاب پسوند اجباری می باشد و باتوجه به نوع یا محل فعالیت انتخاب می شود . پسوندها به طور کلی به سه قسمت زیر تقسیم می شوند :

  1. پسوندهای عمومی : پسوندهای عمومی عبارتند از .net , .org  و .com  که هرکدام برای فعالیت خاصی استفاده می شوند و در این بین .com بیشترین متقاضی را دارد .
  2. پسوندهای ویژه : این پسوندها برای افراد یا سازمان ها با فعالیت خاص استفاده می شود . مانند : gov – edu – pre  
  3. پسوندهای ملی : کشورهای مختلف اقدام به درخواست پسوند مخصوص با کد اختصاصی  کشور خود می کنند . این پسوندها در اختیار دولتها و مراکز رسمی مرفی شده قرار می گیرند . مانند  .ir  که پسوند اختصاصی کشور ایران می باشد .

پس از انتخاب پسوند نام دامنه مهم ترین قسمت آدرس سایت شما می باشد که این نام بین 3 الی 64 حرف است .

 

 

دامنه اختصاصی خود را ثبت نمایید

 

تعرفه دامنه ها ( Domain )

مدت زمان ثبت دامنه ( ریال )  تمدید دامنه ( ریال )   انتقال دامنه ( ریال )   نشان تجاری 
۱سال  460.000 460,000 ۰
۱سال  600.000 600.000 ۰
۱سال 600.000 600.000 ۰
۱سال 60.000 60.000 80.000
۵سال 155,000 155,000 80.000
۱سال  565.000 565,000 ۰
۱سال 580,000 580,000 ۰
۱سال 1,450,000 1,450,000 ۰